ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Kierownictwo Urzędu

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Burmistrz

Informacja ogłoszona dnia 2012-04-15 15:51:17 przez Zasilenie Danymi

Informacja dodana do BIP w ramach etapu Zasilenie Danymi projektu Lubuski e-Urząd

Kierownictwo Urzędu - Burmistrz
 
Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego VIII kadencji na lata  2018 - 2023
Paweł Jan Mierzwiak
 
 
Wójt / Burmistrz /  Prezydent  wykonuje zadania wynikające z ustaw szczególnych oraz wyszczególnione przez ustawę z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym ( tekst jedn. Dz.U. z 2015 poz 1515 ze zm.) tj:
Art. 30
1. Wójt wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa.
2. Do zadań wójta należy w szczególności:
1/ przygotowywanie projektów uchwał rady gminy,
2/ określanie sposobu wykonywania uchwał,
3/ gospodarowywanie mieniem komunalnym,
4/ wykonywanie budżetu,
5/ zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
3. W realizacji zadań własnych gminy wójt podlega wyłącznie radzie gminy.
Art.31
Wójt kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
Art. 31a
Wójt opracowuje plan operacyjny ochrony przed powodzią oraz ogłasza i odwołuje pogotowie i alarm przeciwpowodziowy.
Art. 31b
1. Jeżeli w inny sposób nie można usunąć bezpośredniego niebezpieczeństwa dla życia ludzi lub dla dobra mienia, wójt może zarządzić ewakuację z obszarów bezpośrednio zagrożonych.
2. W przypadku wprowadzenia stanu klęski żywiołowej wójt lub burmistrz dziala na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
Art. 33
1. Wójt wykonuje zadania przy pomocy urzędu gminy.
2. Organizację i zasady funkcjonowania urzędu gminy określa regulamin organizacyjny, nadany przez wójta w drodze zarządzenia.
3. Kierownikiem urzędu jest wójt.
4. Wójt może powierzyć prowadzenie okrślonych spraw gminy w swoim imieniu zastępcy wójta lub sekretarzowi gminy.
5. Kierownik urzędu wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
Art. 39
1. Decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej wydaje wójt, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej.
2. Wójt może upoważnić swoich zastępców lub innych pracowników urzędu gminy do wydawania decyzji administracyjnych, o których mowa w ust. 1, w imieniu wójta.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Nowogród Bobrzański
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Wanda Kwas
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-04-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Wanda Kwas
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-04-15 15:48:12
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Zasilenie Danymi
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-04-15 15:51:17
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Konrad Dobrzański
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-03-08 14:47:52
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3967 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony