ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały Rady Miejskiej

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 71
Data podjęcia
2019-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Powołania skarbnika gminy
Nr aktu prawnego
XII/92/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 72
Data podjęcia
2019-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Absolutorium dla Burmistrza Nowogrodu Bobrzańskiego
Nr aktu prawnego
XII/91/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 73
Data podjęcia
2019-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 r. oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Nowogród Bobrzański za 2018 rok
Nr aktu prawnego
XII/90/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 74
Data podjęcia
2019-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Nowogrodu Bobrzańskiego
Nr aktu prawnego
XII/89/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 75
Data podjęcia
2019-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Zmian uchwały budżetowej gminy Nowogród Bobrzański na 2019 rok
Nr aktu prawnego
90C/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 76
Data podjęcia
2019-06-13
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Przyznania dotacji na prace konserwatorskie obiektu zabytkowego
Nr aktu prawnego
XI/88/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 77
Data podjęcia
2019-06-13
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Nowogrodu Bobrzańskiego
Nr aktu prawnego
XI/87/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 78
Data podjęcia
2019-06-13
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Wprowadzenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
Nr aktu prawnego
XI/86/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 79
Data podjęcia
2019-06-13
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Powołania zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników
Nr aktu prawnego
XI/85/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 80
Data podjęcia
2019-06-13
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Nowogród Bobrzański
Nr aktu prawnego
XI/84/2019
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji