ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2019-08-13
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Nadania nazwy ulicy w miejscowości Klępina, gmina Nowogród Bobrzański
Nr aktu prawnego
XIII/105/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2019-08-13
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Zmiana uchwały w sprawie zasad korzystania z sal komunalnych należących do gminy Nowogród Bobrzański
Nr aktu prawnego
XIII/104/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2019-08-13
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Nowogrodzie Bobrzańskim
Nr aktu prawnego
XIII/103/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2019-08-13
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego policji informacji o kandydatach na ławników
Nr aktu prawnego
XIII/102/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2019-08-13
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Opłat za zajęcie pasa drogowego
Nr aktu prawnego
XIII/101/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2019-08-13
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Zmiana uchwały w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania dodatków i innych składników wynagradzania oraz szczegółowych warunków ich przyznawania nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Nowogród Bobrzański
Nr aktu prawnego
XIII/100/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2019-08-13
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Zmiana uchwały w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej
Nr aktu prawnego
99/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2019-08-13
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Przyjęcia "Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta i gminy Nowogród Bobrzański na lata 2012 - 2027"
Nr aktu prawnego
XIII/98/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2019-08-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Rozdysponowania rezerwy inwestycyjnej
Nr aktu prawnego
111/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2019-08-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zmiana uchwały budżetowej gminy Nowogród Bobrzański na 2019 r.
Nr aktu prawnego
107/2019
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji