Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały Rady Miejskiej

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2020-01-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Rozdysponowania rezerwy ogólnej
Nr aktu prawnego
7/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2020-01-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zmiany uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Nowogród Bobrzański na 2020 rok
Nr aktu prawnego
6/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2020-01-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym
Nr aktu prawnego
5/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2020-01-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenia wyborów uzupełniających członków rady sołeckiej sołectwa Pierzwin
Nr aktu prawnego
4/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2020-01-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku oraz powołania komisji konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert
Nr aktu prawnego
3/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2020-01-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Określenia wzoru wniosku o udzielenie/zmianę zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Nr aktu prawnego
2/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2020-01-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zmiany uchwały budżetowej gminy Nowogród Bobrzański na 2020 rok
Nr aktu prawnego
1/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2019-12-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowogród Bobrzański na 2019 rok
Nr aktu prawnego
171/2019
Status
Nieobowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2019-12-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia regulaminu finansowania zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Nowogród Bobrzański
Nr aktu prawnego
170/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2019-12-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowogród Bobrzański na 2019 rok
Nr aktu prawnego
169/2019
Status
Nieobowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji