Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2019-12-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zmiany zarządzenia w sprawie instrukcji kasowej i druków ścisłego zarachowania
Nr aktu prawnego
158/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2019-12-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zmiany zarządzenia w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy Nowogród Bobrzański
Nr aktu prawnego
156/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2019-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Określenia średniej ceny jednostki paliwa na terenie gminy Nowogród Bobrzański
Nr aktu prawnego
XVII/151/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2019-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwalenia programu współpracy gminy Nowogród Bobrzański z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok
Nr aktu prawnego
XVII/150/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2019-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Wysoka
Nr aktu prawnego
XVII/149/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2019-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Urzuty
Nr aktu prawnego
XVII/148/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2019-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Zmiany statutu Sołectwa Sterków
Nr aktu prawnego
XVII/147/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2019-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Zmiany statutu Sołectwa Skibice
Nr aktu prawnego
XVII/146/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2019-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Przybymierz
Nr aktu prawnego
XVII/145/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2019-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Pierzwin
Nr aktu prawnego
XVII/144/2019
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji