Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Wykaz stanowisk

Szczegóły informacji

Wykaz stanowisk w Urzędzie Miejskim w Nowogrodzie Bobrzańskim

Informacja ogłoszona dnia 2012-04-15 15:53:58 przez Zasilenie Danymi

Wykaz Stanowisk

Poniżej przedstawiamy Państwu wykaz stanowisk w Urzędzie wraz z danymi kontaktowymi.
 
Kierownictwo Urzędu
 • Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego
 • Zastępca Burmistrza Nowogrodu Bobrzańskiego
 • Sekretarz Gminy Nowogród Bobrzański
 • Skarbnik Gminy Nowogród Bobrzański
 
Referat organizacyjny
 • Sekretarz Gminy, Kierownik referatu organizacyjnego tel. 517886282
 • Stanowisko ds Obsługi Rady Miejskiej Nowogrodu Bobrzańskiego tel. 517886274
 • Stanowisko ds kadr i ewidencji działalności gospodarczej  tel. 517886275
 • Stanowisko ds obsługi sołectw i organizacji pozarządowych tel. 517886298
 • Stanowisko pracy w Biurze Obsługi Klienta tel. (68)329-09-62 , 517886297
 • Stanowisko ds informacji, promocji, współpracy z zagranicą
  i dokumentacji archiwalnej tel. 517886290
 • Stanowisko ds obronnych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i strategii rozwoju gminy tel. 517886281
 • Stanowisko ds obsługi informatycznej tel. 517886280
Referat spraw cywilnych
 • Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego tel. 517886293
 • Stanowisko ds ewidencji ludności tel. 517886292
 • Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego tel. 517886292
 
Referat gospodarki nieruchomościami, inwestycji i ochrony środowiska
 • Kierownik Referatu tel. 517886289
 • Stanowisko ds rolnictwa, leśnictwa i łowiectwa tel. 517886283
 • Stanowisko ds kształtowania i ochrony środowiska, gospodarki wodnej tel. 517886285
 • Stanowisko ds gospodarki gruntami i geodezji tel. 517886286
 • Stanowisko ds budownictwa i dróg tel. 517886287
 • Stanowisko ds budownictwa i inwestycji tel. 517886288
 • Stanowisko ds systemu gospodarki odpadami tel. 517886294
 
Referat planowania i finansów
 • Skarbnik Gminy tel. 517886272
 • Kierownik referatu tel. 517886270
 • Stanowisko ds planowania budżetu i finansów tel. 517886271
 • Stanowisko ds księgowości budżetowej tel. 517886273
 • Stanowisko ds podatków i opłat lokalnych (1) tel. 517886296
 • Stanowisko ds podatków i opłat lokalnych (2) tel. 517886295
 • Stanowisko ds opłat z tytułu gospodarki odpadami tel. 517886294
 • Stanowisko ds księgowości i obsługi kasy tel. 517886291
Referat oświaty, kultury i sportu
 • Kierownik referatu  tel. 517886278
 • Stanowisko ds oświaty, kultury i sportu tel. 517886279
 • Stanowisko pracy ds realizacji zadań głównego księgowego
  jednostek obsługiwanych tel. 517886277
 • Stanowisko ds obsługi finansowej placówek oświatowych tel. 517886276
Samodzielne Stanowiska
 • Samodzielne stanowisko ds planowania przestrzennego tel. 517886284
 • Samodzielne stanowisko ds zamówień publicznych,
  gospodarki komunalnej oraz pozyskiwania funduszy pomocniczych tel. 517886269
 • Inspektor ochrony danych tel. 683290962
Straż Miejska
 • Komendant straży miejskiej tel. 517886265
 • Strażnik straży miejskiej tel. 517886266

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Nowogród Bobrzański
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Wanda Kwas
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-04-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Wanda Kwas
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-04-15 15:53:55
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Zasilenie Danymi
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-04-15 15:53:58
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Konrad Dobrzański
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-06-28 10:52:59
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
9930 raz(y)