ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 3

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 26931
Gmina Nowogród Bobrzański 33352
Informacje ogólne 20428
Rada Miejska 112877
Strategie, plany, programy 7918
Ruchy ludności gminy 2996
Raport o stanie gminy 92
Jednostki organizacyjne 17
Oświata gminna 66065
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji 14296
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 9713
Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Nowogrodzie Bobrzańskim 10141
Spółka komunalna 16297
Jednostki pomocnicze 4791
Sołectwa 53839
Budżet Gminy 13219
Informacje z wykonania budżetu 2700
za 2011 8269
za 2012 6763
za 2013 rok 15152
za 2014 rok 12314
za 2015 rok 8114
za 2016 rok 7063
za 2017 rok 4653
za 2018 rok 962
za 2019 rok 99
Informacja o stanie mienia komunalnego 18246
Uchwały Budżetowe 5206
na 2014 rok 5705
na 2013 rok 6438
na 2012 rok 4480
Budżet na 2015 rok 6800
Budżet na 2016 rok 2622
Budżet na 2017 rok 3509
Budżet na 2018 rok 1350
Budżet na 2019 rok 313
Emisja Obligacji 6727
Sprawozdania Budżetowe 23081
Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogród Bobrzański 2083
za 2014 rok 2920
za 2015 rok 2328
Informacje o udzieleniu pomocy publicznej oraz ulg w opłatach podatkowych 750
W 2015 roku 2582
W 2016 roku 1901
W 2017 roku 879
Oświata 71
Dotacje 59
Akty prawne 1130016
Uchwały Rady Miejskiej 1045600
Zarządzenia Burmistrza 1075087
Prowadzone rejestry i ewidencje 7773
Przeprowadzone kontrole 3749
2013 2502
Zbiory Aktów Prawnych 2969
Urząd Miejski 28
Regulamin organizacyjny 39104
Wykaz stanowisk 18982
Obwieszczenia 238885
Zawiadomienia 3669
Kierownictwo Urzędu 26966
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 11865
Wybory, referenda 15936
Referendum Ogólnokrajowe 06 września 2015 7776
Wybory Prezydenta RP 10 maja 2015 r. 5900
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej 14 stycznia 2018 r. 8111
Wybory samorządowe 2018 r. 15732
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r. 2066
Wybory ławników kadencja 2020-2023 95
Ogłoszenia (przetargi,zamówienia publiczne) 93222
Przetargi na zbycie nieruchomości 211049
Informacja o odwołaniu przetargów 2717
Przetargi na dzierżawę 4728
Wykaz nieruchomości do dierżawy 6869
Wykaz nieruchomości na sprzedaż 11255
Wykaz - Zamówienia Publiczne 7310
Zamówienia Publiczne 207571
Aktualne 120584
W toku 86575
Wyniki 107194
Archiwalne 103435
Wyniki innych postępowań 79640
Pozostałe ogłoszenia 38721
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 8427
Otwarte konkursy ofert 1174
2019 rok 6638
2018 rok 18503
2017 22604
2016 36240
2015 31749
2014 23279
2013 38297
Dokumenty dotyczące współpracy z organizacjami pozarządowymi 15950
Konsultacje programu współpracy 1
na 2016 5806
Na 2017 rok 2330
Na 2018 rok 1527
Na 2019 rok 563
Sprawozdania z realizacji programów 5817
Nabory na wolne stanowiska pracy 27883
formularze 898
Oświadczenia majątkowe 410812
Ochrona Środowiska 75443
Rejestr informacji o środowisku 2366
Rejestr działalności regulowanych 15375
Decyzje środowiskowe 44228
Postanowienia 27637
Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków 419
Taryfy 155
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowogrodzie Bobrzańskim 550
Spółka Wodno Ściekowa Miasta i Gminy Nowogród Bobrzański 630
Wykaz danych o środowisku - ekoportal 9192
Jak załatwić sprawę - Poradnik interesanta 79
Dowody osobiste, meldunki 14505
Urząd Stanu Cywilnego 10663
Wynajem mieszkań komunalnych 10676
Sprzedaż nieruchomości, gospodarka nieruchomościami 8998
Ochrona środowiska gospodarka wodna 7269
Ochrona Danych Osobowych 1534
Klauzula informacyjna 3055
Rejestry i Ewidencje 8326
Rejest Instytucji Kultury 4581
Rejestr wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 6533
Ewidencja miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli 659
Rejestr Żłobków i klubów dziecięcych 559
Ewidencja Kąpielisk 64
Wykazy 17008
Wykaz osób zwolnionych od podatku 2180
Wykaz szlaków turystycznych 1189
Wykaz decyzji - tereny zalewowe 12
Archiwum BIP 0
Petycje 4662
Konsultacje Społeczne 6878
Biuletyn Informacji Publicznej 83
Dostęp do Informacji Publicznej 18311
Dostęp do Informacji Publicznej nie udostępnianej w BIP 5025
Informacja 4457
Ogólny schemat procedur kontroli przedsiębiorców 2607

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Redakcja biuletynu 5601
Rejestr zmian 1368121
Mapa serwisu 5301
Statystyki 5228
Kontakt 123964
« powrót do poprzedniej strony