ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 3

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 28303
Gmina Nowogród Bobrzański 36330
Informacje ogólne 21999
Rada Miejska 138440
Strategie, plany, programy 8635
Ruchy ludności gminy 3422
Raport o stanie gminy 928
Jednostki organizacyjne 17
Oświata gminna 72844
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji 15661
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 10667
Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Nowogrodzie Bobrzańskim 11030
Spółka komunalna 17632
Jednostki pomocnicze 5270
Sołectwa 65067
Budżet Gminy 14154
Informacje z wykonania budżetu 2939
za 2011 9189
za 2012 7160
za 2013 rok 16782
za 2014 rok 13754
za 2015 rok 9604
za 2016 rok 8559
za 2017 rok 6247
za 2018 rok 1732
za 2019 rok 532
Informacja o stanie mienia komunalnego 20110
Uchwały Budżetowe 5723
na 2014 rok 6274
na 2013 rok 6787
na 2012 rok 4775
Budżet na 2015 rok 7677
Budżet na 2016 rok 3026
Budżet na 2017 rok 4142
Budżet na 2018 rok 1759
Budżet na 2019 rok 681
Emisja Obligacji 7215
Sprawozdania Budżetowe 27271
Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogród Bobrzański 2257
za 2014 rok 3211
za 2015 rok 2630
Informacje o udzieleniu pomocy publicznej oraz ulg w opłatach podatkowych 830
W 2015 roku 3052
W 2016 roku 2340
W 2017 roku 1355
Oświata 395
Podstawowa kwota dotacji 497
Otwarte konkursy ofert 650
Akty prawne 1372114
Uchwały Rady Miejskiej 1276958
Zarządzenia Burmistrza 1309561
Prowadzone rejestry i ewidencje 8245
Przeprowadzone kontrole 3908
2013 2624
Zbiory Aktów Prawnych 4210
Urząd Miejski 28
Regulamin organizacyjny 42667
Wykaz stanowisk 23561
Obwieszczenia 292778
Zawiadomienia 4297
Kierownictwo Urzędu 29923
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 12737
Wybory, referenda 17965
Referendum Ogólnokrajowe 06 września 2015 8965
Wybory Prezydenta RP 10 maja 2015 r. 6952
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej 14 stycznia 2018 r. 11422
Wybory samorządowe 2018 r. 21592
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r. 6118
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP - 2019 2109
Wybory ławników kadencja 2020-2023 477
Ogłoszenia (przetargi,zamówienia publiczne) 114276
Przetargi na zbycie nieruchomości 239124
Informacja o odwołaniu przetargów 3437
Przetargi na dzierżawę 6705
Wykaz nieruchomości do dierżawy 11193
Wykaz nieruchomości na sprzedaż 24059
Wykaz - Zamówienia Publiczne 10233
Zamówienia Publiczne 239652
Aktualne 143291
W toku 106353
Wyniki 127111
Archiwalne 124055
Wyniki innych postępowań 98145
Zamówienia do 30 000 Euro 46316
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 9131
Otwarte konkursy ofert 1179
2019 rok 15044
2018 rok 23311
2017 25909
2016 40840
2015 34160
2014 25528
2013 40584
Dokumenty dotyczące współpracy z organizacjami pozarządowymi 18674
Konsultacje programu współpracy 1
na 2016 6646
Na 2017 rok 2733
Na 2018 rok 1914
Na 2019 rok 995
Sprawozdania z realizacji programów 6900
Nabory na wolne stanowiska pracy 49836
formularze 1276
Oświadczenia majątkowe 474221
Ochrona Środowiska 91607
Rejestr informacji o środowisku 2454
Rejestr działalności regulowanych 17659
Decyzje środowiskowe 48623
Postanowienia 31632
Oceny i stwierdzenia przydatności wody do spożycia 64
Spółka Wodno Ściekowa 209
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 60
Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków 657
Taryfy 244
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowogrodzie Bobrzańskim 954
Spółka Wodno Ściekowa Miasta i Gminy Nowogród Bobrzański 1169
Wykaz danych o środowisku - ekoportal 10137
Jak załatwić sprawę - Poradnik interesanta 79
Dowody osobiste, meldunki 15855
Urząd Stanu Cywilnego 11645
Wynajem mieszkań komunalnych 12301
Sprzedaż nieruchomości, gospodarka nieruchomościami 9704
Ochrona środowiska gospodarka wodna 7765
Ochrona Danych Osobowych 2586
Klauzule informacyjne 7200
Rejestry i Ewidencje 9051
Rejest Instytucji Kultury 5391
Rejestr wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 7445
Ewidencja miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli 1229
Rejestr Żłobków i klubów dziecięcych 1000
Ewidencja Kąpielisk 556
Rejestr jednostek posiadających zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych 388
Wykazy 18707
Wykaz osób zwolnionych od podatku 3991
Wykaz szlaków turystycznych 1934
Wykaz decyzji - tereny zalewowe 339
Archiwum BIP 0
Petycje 7134
Konsultacje Społeczne 8855
Biuletyn Informacji Publicznej 83
Dostęp do Informacji Publicznej 19140
Dostęp do Informacji Publicznej nie udostępnianej w BIP 5341
Informacja 4799
Ogólny schemat procedur kontroli przedsiębiorców 3296

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Redakcja biuletynu 5885
Rejestr zmian 1691478
Mapa serwisu 5582
Statystyki 5451
Kontakt 142181
« powrót do poprzedniej strony