ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 3

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 28912
Gmina Nowogród Bobrzański 37361
Informacje ogólne 22684
Rada Miejska 148772
Strategie, plany, programy 8911
Ruchy ludności gminy 3606
Raport o stanie gminy 1274
Jednostki organizacyjne 17
Oświata gminna 75328
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji 16152
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 11004
Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Nowogrodzie Bobrzańskim 11383
Spółka komunalna 18096
Jednostki pomocnicze 5465
Sołectwa 69602
Budżet Gminy 14558
Informacje z wykonania budżetu 3029
za 2011 9587
za 2012 7353
za 2013 rok 17419
za 2014 rok 14361
za 2015 rok 10238
za 2016 rok 9075
za 2017 rok 6897
za 2018 rok 1984
za 2019 rok 752
Informacja o stanie mienia komunalnego 20754
Uchwały Budżetowe 5911
na 2014 rok 6517
na 2013 rok 6938
na 2012 rok 4915
Budżet na 2015 rok 8025
Budżet na 2016 rok 3207
Budżet na 2017 rok 4453
Budżet na 2018 rok 1948
Budżet na 2019 rok 898
Emisja Obligacji 7419
Sprawozdania Budżetowe 28803
Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogród Bobrzański 2338
za 2014 rok 3341
za 2015 rok 2771
Informacje o udzieleniu pomocy publicznej oraz ulg w opłatach podatkowych 883
W 2015 roku 3282
W 2016 roku 2532
W 2017 roku 1573
Oświata 562
Podstawowa kwota dotacji 844
Otwarte konkursy ofert 916
Akty prawne 1461500
Uchwały Rady Miejskiej 1362182
Zarządzenia Burmistrza 1389020
Prowadzone rejestry i ewidencje 8459
Przeprowadzone kontrole 4013
2013 2696
Zbiory Aktów Prawnych 4758
Urząd Miejski 28
Regulamin organizacyjny 44045
Wykaz stanowisk 24959
Obwieszczenia 314391
Zawiadomienia 4649
Kierownictwo Urzędu 30991
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 13153
Wybory, referenda 18684
Referendum Ogólnokrajowe 06 września 2015 9457
Wybory Prezydenta RP 10 maja 2015 r. 7369
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej 14 stycznia 2018 r. 12702
Wybory samorządowe 2018 r. 23676
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r. 7562
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP - 2019 3010
Wybory ławników kadencja 2020-2023 651
Ogłoszenia (przetargi,zamówienia publiczne) 122056
Przetargi na zbycie nieruchomości 249012
Informacja o odwołaniu przetargów 3724
Przetargi na dzierżawę 7409
Wykaz nieruchomości do dierżawy 12816
Wykaz nieruchomości na sprzedaż 29085
Wykaz - Zamówienia Publiczne 11251
Zamówienia Publiczne 250281
Aktualne 150876
W toku 112596
Wyniki 134305
Archiwalne 131031
Wyniki innych postępowań 104340
Zamówienia do 30 000 Euro 49599
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 9553
Otwarte konkursy ofert 1182
2020 rok 118
2019 rok 18516
2018 rok 24892
2017 27260
2016 42513
2015 35160
2014 26398
2013 41499
Dokumenty dotyczące współpracy z organizacjami pozarządowymi 19859
Konsultacje programu współpracy 1
na 2016 7073
Na 2017 rok 2909
Na 2018 rok 2072
Na 2019 rok 1184
na 2020 rok 125
Sprawozdania z realizacji programów 7365
Nabory na wolne stanowiska pracy 56211
formularze 1424
Oświadczenia majątkowe 496303
Ochrona Środowiska 97588
Rejestr informacji o środowisku 2509
Rejestr działalności regulowanych 18528
Decyzje środowiskowe 50395
Postanowienia, wezwania 33550
Usuwanie azbestu 146
Oceny i stwierdzenia przydatności wody do spożycia 124
Spółka Wodno Ściekowa 634
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 206
Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków 749
Taryfy 303
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowogrodzie Bobrzańskim 1159
Spółka Wodno Ściekowa Miasta i Gminy Nowogród Bobrzański 1445
Wykaz danych o środowisku - ekoportal 10529
Jak załatwić sprawę - Poradnik interesanta 79
Dowody osobiste, meldunki 16416
Urząd Stanu Cywilnego 12040
Wynajem mieszkań komunalnych 12790
Sprzedaż nieruchomości, gospodarka nieruchomościami 9949
Ochrona środowiska gospodarka wodna 7969
Ochrona Danych Osobowych 3001
Klauzule informacyjne 9737
Rejestry i Ewidencje 9308
Rejest Instytucji Kultury 5665
Rejestr wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 7769
Ewidencja miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli 1460
Rejestr Żłobków i klubów dziecięcych 1193
Ewidencja Kąpielisk 752
Rejestr jednostek posiadających zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych 581
Wykazy 19226
Wykaz osób zwolnionych od podatku 4547
Wykaz szlaków turystycznych 2156
Wykaz decyzji - tereny zalewowe 480
Archiwum BIP 0
Petycje 9046
Konsultacje Społeczne 9919
Konsultacje projektów aktów prawa miejscowego 170
Biuletyn Informacji Publicznej 83
Dostęp do Informacji Publicznej 19583
Dostęp do Informacji Publicznej nie udostępnianej w BIP 5498
Informacja 4954
Ogólny schemat procedur kontroli przedsiębiorców 3606

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Redakcja biuletynu 6045
Rejestr zmian 1825601
Mapa serwisu 5715
Statystyki 5578
Kontakt 150510
« powrót do poprzedniej strony