ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 3

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 27497
Gmina Nowogród Bobrzański 34368
Informacje ogólne 20955
Rada Miejska 121583
Strategie, plany, programy 8190
Ruchy ludności gminy 3153
Raport o stanie gminy 338
Jednostki organizacyjne 17
Oświata gminna 68659
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji 14790
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 10090
Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Nowogrodzie Bobrzańskim 10448
Spółka komunalna 16824
Jednostki pomocnicze 4997
Sołectwa 57976
Budżet Gminy 13589
Informacje z wykonania budżetu 2798
za 2011 8586
za 2012 6892
za 2013 rok 15709
za 2014 rok 12757
za 2015 rok 8575
za 2016 rok 7541
za 2017 rok 5170
za 2018 rok 1206
za 2019 rok 218
Informacja o stanie mienia komunalnego 18913
Uchwały Budżetowe 5390
na 2014 rok 5896
na 2013 rok 6546
na 2012 rok 4576
Budżet na 2015 rok 7068
Budżet na 2016 rok 2757
Budżet na 2017 rok 3724
Budżet na 2018 rok 1495
Budżet na 2019 rok 436
Emisja Obligacji 6887
Sprawozdania Budżetowe 24507
Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogród Bobrzański 2157
za 2014 rok 3028
za 2015 rok 2430
Informacje o udzieleniu pomocy publicznej oraz ulg w opłatach podatkowych 783
W 2015 roku 2732
W 2016 roku 2057
W 2017 roku 1055
Oświata 214
Podstawowa kwota dotacji 214
Otwarte konkursy ofert 243
Akty prawne 1231147
Uchwały Rady Miejskiej 1147406
Zarządzenia Burmistrza 1176193
Prowadzone rejestry i ewidencje 7939
Przeprowadzone kontrole 3809
2013 2543
Zbiory Aktów Prawnych 3461
Urząd Miejski 28
Regulamin organizacyjny 40544
Wykaz stanowisk 20578
Obwieszczenia 260989
Zawiadomienia 3922
Kierownictwo Urzędu 28195
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 12204
Wybory, referenda 16554
Referendum Ogólnokrajowe 06 września 2015 8249
Wybory Prezydenta RP 10 maja 2015 r. 6360
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej 14 stycznia 2018 r. 9371
Wybory samorządowe 2018 r. 18118
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r. 3552
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP - 2019 104
Wybory ławników kadencja 2020-2023 224
Ogłoszenia (przetargi,zamówienia publiczne) 102314
Przetargi na zbycie nieruchomości 222810
Informacja o odwołaniu przetargów 2980
Przetargi na dzierżawę 5582
Wykaz nieruchomości do dierżawy 8615
Wykaz nieruchomości na sprzedaż 16582
Wykaz - Zamówienia Publiczne 8580
Zamówienia Publiczne 221236
Aktualne 129406
W toku 93899
Wyniki 114519
Archiwalne 110925
Wyniki innych postępowań 86703
Pozostałe ogłoszenia 41776
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 8676
Otwarte konkursy ofert 1174
2019 rok 10096
2018 rok 20397
2017 23963
2016 38018
2015 32728
2014 24112
2013 39080
Dokumenty dotyczące współpracy z organizacjami pozarządowymi 17132
Konsultacje programu współpracy 1
na 2016 6139
Na 2017 rok 2478
Na 2018 rok 1678
Na 2019 rok 701
Sprawozdania z realizacji programów 6244
Nabory na wolne stanowiska pracy 36735
formularze 1034
Oświadczenia majątkowe 435637
Ochrona Środowiska 81250
Rejestr informacji o środowisku 2399
Rejestr działalności regulowanych 16186
Decyzje środowiskowe 45918
Postanowienia 29120
Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków 523
Taryfy 183
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowogrodzie Bobrzańskim 692
Spółka Wodno Ściekowa Miasta i Gminy Nowogród Bobrzański 799
Wykaz danych o środowisku - ekoportal 9557
Jak załatwić sprawę - Poradnik interesanta 79
Dowody osobiste, meldunki 14976
Urząd Stanu Cywilnego 10992
Wynajem mieszkań komunalnych 11254
Sprzedaż nieruchomości, gospodarka nieruchomościami 9265
Ochrona środowiska gospodarka wodna 7452
Ochrona Danych Osobowych 1932
Klauzula informacyjna 4076
Rejestry i Ewidencje 8631
Rejest Instytucji Kultury 4874
Rejestr wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 6857
Ewidencja miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli 853
Rejestr Żłobków i klubów dziecięcych 715
Ewidencja Kąpielisk 243
Rejestr jednostek posiadających zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych 92
Wykazy 17601
Wykaz osób zwolnionych od podatku 2725
Wykaz szlaków turystycznych 1424
Wykaz decyzji - tereny zalewowe 125
Archiwum BIP 0
Petycje 5340
Konsultacje Społeczne 7576
Biuletyn Informacji Publicznej 83
Dostęp do Informacji Publicznej 18628
Dostęp do Informacji Publicznej nie udostępnianej w BIP 5139
Informacja 4576
Ogólny schemat procedur kontroli przedsiębiorców 2890

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Redakcja biuletynu 5718
Rejestr zmian 1499124
Mapa serwisu 5414
Statystyki 5311
Kontakt 131015
« powrót do poprzedniej strony