Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 3

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 28466
Gmina Nowogród Bobrzański 36600
Informacje ogólne 22172
Rada Miejska 142160
Strategie, plany, programy 8699
Ruchy ludności gminy 3472
Raport o stanie gminy 1012
Jednostki organizacyjne 17
Oświata gminna 73465
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji 15795
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 10758
Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Nowogrodzie Bobrzańskim 11128
Spółka komunalna 17743
Jednostki pomocnicze 5327
Sołectwa 66791
Budżet Gminy 14244
Informacje z wykonania budżetu 2962
za 2011 9312
za 2012 7207
za 2013 rok 16950
za 2014 rok 13907
za 2015 rok 9777
za 2016 rok 8697
za 2017 rok 6457
za 2018 rok 1794
za 2019 rok 570
Informacja o stanie mienia komunalnego 20287
Uchwały Budżetowe 5770
na 2014 rok 6332
na 2013 rok 6817
na 2012 rok 4813
Budżet na 2015 rok 7782
Budżet na 2016 rok 3077
Budżet na 2017 rok 4222
Budżet na 2018 rok 1807
Budżet na 2019 rok 717
Emisja Obligacji 7266
Sprawozdania Budżetowe 27650
Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogród Bobrzański 2274
za 2014 rok 3246
za 2015 rok 2674
Informacje o udzieleniu pomocy publicznej oraz ulg w opłatach podatkowych 843
W 2015 roku 3120
W 2016 roku 2402
W 2017 roku 1410
Oświata 427
Podstawowa kwota dotacji 570
Otwarte konkursy ofert 720
Akty prawne 1395726
Uchwały Rady Miejskiej 1303870
Zarządzenia Burmistrza 1331872
Prowadzone rejestry i ewidencje 8291
Przeprowadzone kontrole 3931
2013 2639
Zbiory Aktów Prawnych 4352
Urząd Miejski 28
Regulamin organizacyjny 43020
Wykaz stanowisk 23945
Obwieszczenia 297836
Zawiadomienia 4379
Kierownictwo Urzędu 30198
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 12824
Wybory, referenda 18120
Referendum Ogólnokrajowe 06 września 2015 9080
Wybory Prezydenta RP 10 maja 2015 r. 7032
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej 14 stycznia 2018 r. 11751
Wybory samorządowe 2018 r. 22079
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r. 6415
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP - 2019 2327
Wybory ławników kadencja 2020-2023 503
Ogłoszenia (przetargi,zamówienia publiczne) 115948
Przetargi na zbycie nieruchomości 241916
Informacja o odwołaniu przetargów 3523
Przetargi na dzierżawę 6872
Wykaz nieruchomości do dierżawy 11527
Wykaz nieruchomości na sprzedaż 25330
Wykaz - Zamówienia Publiczne 10438
Zamówienia Publiczne 242402
Aktualne 145774
W toku 108424
Wyniki 129570
Archiwalne 126380
Wyniki innych postępowań 100365
Zamówienia do 30 000 Euro 47175
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 9231
Otwarte konkursy ofert 1181
2019 rok 15911
2018 rok 23661
2017 26259
2016 41324
2015 34421
2014 25764
2013 40875
Dokumenty dotyczące współpracy z organizacjami pozarządowymi 19025
Konsultacje programu współpracy 1
na 2016 6780
Na 2017 rok 2771
Na 2018 rok 1945
Na 2019 rok 1039
na 2020 rok 42
Sprawozdania z realizacji programów 7014
Nabory na wolne stanowiska pracy 51513
formularze 1313
Oświadczenia majątkowe 479930
Ochrona Środowiska 93337
Rejestr informacji o środowisku 2467
Rejestr działalności regulowanych 17866
Decyzje środowiskowe 49083
Postanowienia, wezwania 32158
Usuwanie azbestu 59
Oceny i stwierdzenia przydatności wody do spożycia 77
Spółka Wodno Ściekowa 331
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 98
Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków 672
Taryfy 256
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowogrodzie Bobrzańskim 1014
Spółka Wodno Ściekowa Miasta i Gminy Nowogród Bobrzański 1243
Wykaz danych o środowisku - ekoportal 10241
Jak załatwić sprawę - Poradnik interesanta 79
Dowody osobiste, meldunki 15987
Urząd Stanu Cywilnego 11745
Wynajem mieszkań komunalnych 12424
Sprzedaż nieruchomości, gospodarka nieruchomościami 9751
Ochrona środowiska gospodarka wodna 7810
Ochrona Danych Osobowych 2691
Klauzule informacyjne 7898
Rejestry i Ewidencje 9117
Rejest Instytucji Kultury 5459
Rejestr wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 7535
Ewidencja miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli 1285
Rejestr Żłobków i klubów dziecięcych 1058
Ewidencja Kąpielisk 603
Rejestr jednostek posiadających zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych 424
Wykazy 18866
Wykaz osób zwolnionych od podatku 4114
Wykaz szlaków turystycznych 1991
Wykaz decyzji - tereny zalewowe 383
Archiwum BIP 0
Petycje 7601
Konsultacje Społeczne 9084
Biuletyn Informacji Publicznej 83
Dostęp do Informacji Publicznej 19237
Dostęp do Informacji Publicznej nie udostępnianej w BIP 5379
Informacja 4839
Ogólny schemat procedur kontroli przedsiębiorców 3369

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Redakcja biuletynu 5922
Rejestr zmian 1731058
Mapa serwisu 5608
Statystyki 5475
Kontakt 144103