ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

W toku

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2019-10-28
Termin składania ofert / wniosków
2019-11-12 13:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania na cele mieszkalne budynku przy ul. Nadbrzeżnej 1 w Nowogrodzie Bobrzańskim
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 478.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 630.7 KiB)
 • Wzór oferty - zał. nr 1 do SIWZ (DOCX, 28.5 KiB)
 • Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i nie podleganiu wykluczeniu - zał. nr 2 do SIWZ (DOCX, 29.9 KiB)
 • Oświadczenie grupa kapitałowa - zał. nr 3 do SIWZ (DOCX, 24.8 KiB)
 • Wzór umowy - zał. nr 4 do SIWZ (PDF, 546.6 KiB)
 • Dokumentacja techniczna (ZIP, 104.9 MiB)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF, 333.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 271.2 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 346.9 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2019-10-28
Termin składania ofert / wniosków
2019-11-05 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych i powiatowych na terenie Gminy Nowogród Bobrzański w sezonie 2019/2020
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 416.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 673.1 KiB)
 • Wzór oferty - zał. nr 1 do SIWZ (DOCX, 24.5 KiB)
 • Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i nie podleganiu wykluczeniu - zał. nr 2 do SIWZ (DOCX, 23.1 KiB)
 • Oświadczenie grupa kapitałowa - zał. nr 3 do SIWZ (DOCX, 16.1 KiB)
 • Wykaz sprzętu (DOC, 34 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 137.9 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 333.5 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2019-09-03
Termin składania ofert / wniosków
2019-09-18 13:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania na cele mieszkalne budynku przy ul. Nadbrzeżnej 1 w Nowogrodzie Bobrzańskim
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Dokumentacja techniczna (ZIP, 104.9 MiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 437.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 652.1 KiB)
 • Wzór oferty - zał. nr 1 do SIWZ (DOCX, 28.5 KiB)
 • Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i nie podleganiu wykluczeniu - zał. nr 2 do SIWZ (DOCX, 30.1 KiB)
 • Oświadczenie grupa kapitałowa - zał. nr 3 do SIWZ (DOCX, 24.8 KiB)
 • Wzór umowy - zał. nr 4 do SIWZ (PDF, 550.7 KiB)
 • Wykaz robót budowlanych (DOC, 58 KiB)
 • Oświadczenie nr 1 (DOCX, 26.6 KiB)
 • Oświadczenie nr 2 (DOCX, 24.9 KiB)
 • Oświadczenie nr 3 (DOCX, 30.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 258.6 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 263.9 KiB)