ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Archiwalne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2019-10-28
Termin składania ofert / wniosków
2019-11-12 13:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania na cele mieszkalne budynku przy ul. Nadbrzeżnej 1 w Nowogrodzie Bobrzańskim
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 478.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 630.7 KiB)
 • Wzór oferty - zał. nr 1 do SIWZ (DOCX, 28.5 KiB)
 • Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i nie podleganiu wykluczeniu - zał. nr 2 do SIWZ (DOCX, 29.9 KiB)
 • Oświadczenie grupa kapitałowa - zał. nr 3 do SIWZ (DOCX, 24.8 KiB)
 • Wzór umowy - zał. nr 4 do SIWZ (PDF, 546.6 KiB)
 • Dokumentacja techniczna (ZIP, 104.9 MiB)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF, 333.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 271.2 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 346.9 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2019-10-28
Termin składania ofert / wniosków
2019-11-05 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych i powiatowych na terenie Gminy Nowogród Bobrzański w sezonie 2019/2020
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 416.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 673.1 KiB)
 • Wzór oferty - zał. nr 1 do SIWZ (DOCX, 24.5 KiB)
 • Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i nie podleganiu wykluczeniu - zał. nr 2 do SIWZ (DOCX, 23.1 KiB)
 • Oświadczenie grupa kapitałowa - zał. nr 3 do SIWZ (DOCX, 16.1 KiB)
 • Wykaz sprzętu (DOC, 34 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 137.9 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 333.5 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2019-09-03
Termin składania ofert / wniosków
2019-09-18 13:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania na cele mieszkalne budynku przy ul. Nadbrzeżnej 1 w Nowogrodzie Bobrzańskim
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Dokumentacja techniczna (ZIP, 104.9 MiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 437.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 652.1 KiB)
 • Wzór oferty - zał. nr 1 do SIWZ (DOCX, 28.5 KiB)
 • Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i nie podleganiu wykluczeniu - zał. nr 2 do SIWZ (DOCX, 30.1 KiB)
 • Oświadczenie grupa kapitałowa - zał. nr 3 do SIWZ (DOCX, 24.8 KiB)
 • Wzór umowy - zał. nr 4 do SIWZ (PDF, 550.7 KiB)
 • Wykaz robót budowlanych (DOC, 58 KiB)
 • Oświadczenie nr 1 (DOCX, 26.6 KiB)
 • Oświadczenie nr 2 (DOCX, 24.9 KiB)
 • Oświadczenie nr 3 (DOCX, 30.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 258.6 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 263.9 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2019-08-22
Termin składania ofert / wniosków
2019-08-30 13:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa wraz z montażem wyposażenia Otwartej Strefy Aktywności w Nowogrodzie Bobrzańskim oraz elementów małej architektury, placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowościach gminy Nowogród Bobrzański: Przybymierz, Drągowina, Kaczenice i Krzewiny
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 428 KiB)
 • SIWZ (PDF, 726.8 KiB)
 • Wzór oferty - zał. nr 1 do SIWZ (DOCX, 297.8 KiB)
 • Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i nie podleganiu wykluczeniu - zał. nr 2 do SIWZ (DOCX, 299.3 KiB)
 • Oświadczenie grupa kapitałowa - zał. nr 3 do SIWZ (DOCX, 294.7 KiB)
 • Wzór umowy - zał. nr 4 do SIWZ (PDF, 197.4 KiB)
 • Projekt zagospodarowania OSA (PDF, 2.7 MiB)
 • Projekt zagospodarowania Kaczenice (PDF, 772.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 187.2 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 249.8 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 260.5 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2019-08-07
Termin składania ofert / wniosków
2019-08-22 13:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Rozbudowa drogi gminnej o numerze 102433F ul. Leśna w m. Nowogród Bobrzański
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 428.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 514.5 KiB)
 • Wzór oferty - zał. nr 1 do SIWZ (DOCX, 21.5 KiB)
 • Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu wykluczeniu - zał. nr 2 do SIWZ (DOCX, 23.5 KiB)
 • Grupa kapitałowa - zał. nr 3 do SIWZ (DOCX, 18.6 KiB)
 • Wzór umowy - zał. nr 4 do SIWZ (PDF, 393 KiB)
 • Wykaz robót budowlanych (DOC, 52 KiB)
 • Dokumentacja techniczna (ZIP, 115.1 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 173.6 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 288.2 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 239.7 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2019-08-06
Termin składania ofert / wniosków
2019-08-21 13:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa wraz z montażem wyposażenia Otwartej Strefy Aktywności w Nowogrodzie Bobrzańskim oraz elementów małej architektury, placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowościach gminy Nowogród Bobrzański: Przybymierz, Drągowina, Kaczenice i Krzewiny
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 428.1 KiB)
 • SIWZ (PDF, 719 KiB)
 • Wzór oferty - zał. nr 1 do SIWZ (DOCX, 297.8 KiB)
 • Oświadczenie o spelnianiu warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu wykluczeniu - zał. nr 1 do SIWZ (DOCX, 298.9 KiB)
 • Oświadczenie grupa kapitałowa - zał. nr 3 do SIWZ (DOCX, 294.7 KiB)
 • Wzór umowy - zał. nr 4 do SIWZ (PDF, 189.9 KiB)
 • Projekt zagospodarowania OSA (PDF, 2.7 MiB)
 • Projekt Zagospodarowania Kaczenice (PDF, 772.9 KiB)
 • SIWZ zmiana 07.08.2019 r. (PDF, 728.3 KiB)
 • Oświadczenie o spelnianiu warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu wykluczeniu - zał. nr 2 do SIWZ (DOCX, 298.9 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF, 208.7 KiB)
 • Wzór umowy - zmiana 13.08.2019 r. (PDF, 197 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 183.8 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 134.2 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 313.5 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2019-08-03
Termin składania ofert / wniosków
2019-08-13 13:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Niwiskach
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 411.7 KiB)
 • SIWZ (PDF, 426.5 KiB)
 • Wzór oferty - zał. nr 1 do SIWZ (DOCX, 22.1 KiB)
 • Oświadczenie o spałnianiu warunków udziału w postępowaniu i nie podleganiu wykluczeniu - zał. nr 2 do SIWZ (DOCX, 23.4 KiB)
 • Oświadczenie grupa kapitałowa - zał. nr 3 do SIWZ (DOCX, 19 KiB)
 • Wzór umowy - zał. nr 4 do SIWZ (PDF, 144.5 KiB)
 • Specyfikacja techniczna - zał. nr 5 do SIWZ (DOCX, 62.6 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF, 173.9 KiB)
 • Specifikacja techniczna - zmiana 09.08.2019 r. (DOCX, 62.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 211.5 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 311.3 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 237.9 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2019-07-12
Termin składania ofert / wniosków
2019-07-29 13:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Bogaczów
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 437.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 660.8 KiB)
 • Wzór oferty - zał. nr 1 do SIWZ (DOCX, 40.9 KiB)
 • Oświadczenie o spełnainiu warunków udziału w postępowaniu oraz nie podleganiu wykluczeniu - zał. nr 2 do SIWZ (DOCX, 42.5 KiB)
 • Oświadczenie grupa kapitałowa - zał. nr 3 do SIWZ (DOCX, 38.2 KiB)
 • Wzór umowy - zał. nr 4 do SIWZ (PDF, 522.6 KiB)
 • Projekt budowlany - zał. nr 5 do SIWZ (ZIP, 51.9 MiB)
 • Projekt wykonawczy - zał. nr 5 do SIWZ (ZIP, 52.2 MiB)
 • Przedmiar robót 1 (PDF, 169.7 KiB)
 • Przedmiar robót 2 (PDF, 1.6 MiB)
 • STWiORB 1 (PDF, 122.9 KiB)
 • STWiORB 2 (PDF, 229.6 KiB)
 • Pozwolenie na budowę 1 (PDF, 826.3 KiB)
 • Pozwolenie na budowę 2 (PDF, 616.3 KiB)
 • Charakterystyka pompy ciepła (PDF, 617.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 232.4 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 372.6 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 252.8 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2019-07-10
Termin składania ofert / wniosków
2019-07-18 13:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Niwiskach
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 411.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 424.4 KiB)
 • Wzór oferty - zał. nr 1 do SIWZ (DOCX, 22.1 KiB)
 • Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i nie podleganiu wykluczeniu - zał. nr 2 do SIWZ (DOCX, 23.3 KiB)
 • Oświadczenie grupa kapitałowa - zał. nr 3 do SIWZ (DOCX, 19 KiB)
 • Wzór umowy - zał. nr 4 do SIWZ (PDF, 144.5 KiB)
 • Opis techniczny - zał. nr 5 do SIWZ (DOCX, 57.7 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 111.5 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 227.6 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2019-07-08
Termin składania ofert / wniosków
2019-07-25 13:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pierzwin
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 438 KiB)
 • SIWZ (PDF, 711.8 KiB)
 • Wzór oferty - zał. nr 1 do SIWZ (DOCX, 40.9 KiB)
 • Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu wykluczeniu - zał. nr 2 do SIWZ (DOCX, 42.5 KiB)
 • Oświadczenie grupa kapitałowa - zał. nr 3 do SIWZ (DOCX, 38 KiB)
 • Wzór umowy - zał. nr 4 do SIWZ (PDF, 522.4 KiB)
 • STWiORB 1 (PDF, 124.9 KiB)
 • STWiORB 2 (PDF, 229.5 KiB)
 • Przedmiar 1 (PDF, 176.2 KiB)
 • Przedmiar 2 (PDF, 1.6 MiB)
 • Pozwolenie na budowę 1 (PDF, 809.3 KiB)
 • Pozwolenie na budowę 2 (PDF, 599.1 KiB)
 • Charakterystyka pompy ciepła (PDF, 612 KiB)
 • Projekt budowlany (ZIP, 43.7 MiB)
 • Projekt wykonawczy (ZIP, 42.9 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu (PDF, 199 KiB)
 • SIWZ zmiana z 22.07.2019 r. (PDF, 718.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 239.3 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 371.4 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 253.9 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia (PDF, 198.6 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji